Miljøstyrelsen: Plastposer er mest miljøvenlige

5. juli, 2019

Indkøbsposer lavet af plast er mere miljøvenlige end alternativer af papir, bioplast og bomuld – selv hvis de kun bruges en enkelt gang. Det viser et nyt studie, som DTU Miljø har gennemført for Miljøstyrelsen.
Studiet viser bl.a., at en plastpose fremstillet af lavdensitets polyethylen (LDPE) har den laveste miljøpåvirkning udregnet ud fra en livscyklusvurdering.

For at give en indikation af, hvor miljøbelastende de forskellige alternative indkøbsposer er, har Miljøstyrelsen angivet, hvor mange gange alternativerne til LDPE-poserne skal genbruges for at nå ned på samme miljøpåvirkning.

Læs hele artiklen fra Ingeniøren her.

Ifølge miljøstyrelsen er plastposen til venstre den mest miljøvenlige.
Posen i midten er fremstillet af 80 genbrugte plastflasker og skal genbruges cirka 80 gange før den rent miljømæssigt svarer til plastposen af LDPE. Posen til højre er fremstillet af bomuld og skal tilsvarende genbruges 7.000 gange.
(Illustration: Bjørn Godske)

Trend Pack ApS - Creative packaging solutions // Holkebjergvej 74, Odense SV // Tlf.: 20 31 00 08 // co@trendpack.dk